-->
Q_ThjeN chào mừng bạn đến thăm trang này, CHÚC VUI VẺ VÀ THÀNH CÔNG :)

Thứ Năm, ngày 06 tháng 6 năm 2013

Môn học: Quản lý tài chính công và công sản


HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
KHOA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
--------&--------
PGS.TS Trần Văn Giao
TÀI LIỆU HỌC TẬP
Môn học: Quản lý tài chính công và công sản
HÀ NỘI 2011


MỤC LỤC
1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG
1.1.Khái niệm Tài chính công
1.2. Đặc điểm của Tài chính công
1.3. Chức năng của Tài chính công
1.4. Cơ cấu của Tài chính công
1.5. Các nguyên tắc Tài chính công
1. 6. Vai trò của Tài chính công
2. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
2.1.Khái niệm và đặc điểm Quản lý Tài chính công.
2.2. Nội dung quản lý tài chính công.
2.3. Tổ chức bộ máy quản lý Tài chính công.
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Khái niệm ngân sách Nhà nước
1.2. Phân loại thu, chi Ngân sách Nhà nước
2. QUẢN LÝ CHU TRÌNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
2.1. Nguyên tắc quản lý ngân sách Nhà nước
2.2. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
2.3. Quản lý chu trình ngân sách nhà nước
3. QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
3. 1. Quản lý thu thuế
3.2. Quản lý thu phí và lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước
4. QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
4.1. Quản lý chi đầu tư phát triển của ngân sách Nhà nước
4.2. Quản lý chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước
5. QUẢN LÝ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
5.1. Lý luận cơ bản về cân đối ngân sách Nhà nước
5.2.Tổ chức cân đối ngân sách Nhà nước
3
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC
1.1. Tính tất yếu khách quan và bản chất của tín dụng Nhà nước
1.2. Vai trò của tín dụng Nhà nước
2. QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC
2.1. Quản lý các hoạt động huy động vốn tín dụng nhà nước
2.2. Quản lý hoạt động sử dụng vốn tín dụng Nhà nước
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Đặc điểm các quỹ Tài chính công ngoài ngân sách Nhà nước
1.2. Phân loại các quỹ Tài chính công ngoài ngân sách Nhà nước
1.3. Một số nội dung chủ yếu nhằm quản lý hiệu quả quỹ Tài chính công ngoài
ngân sách Nhà nước
2. QUẢN LÝ MỘT SỐ QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC CHỦ YẾU
2.1. Quỹ dự trữ quốc gia
2.2. Quản lý tài chính quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
2.3. Quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội
1. TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CÔNG.
1.1. Tài sản và quan hệ tài sản.
1. 2. Khái niệm về Tài sản công.
1.3. Vai trò của Tài sản công.
2. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG.
2.1. Sự cần thiết về nguyên lý quản lý tài sản công
3. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG.
3.1. Nội dung quản lý Tài sản công.
3.2. Phạm vi quản lý Tài sản công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ý kiến của bạn:

HOÀN THIỆN LÀ TOÀN THIỆN

LỜI NHỜ CẬY
Mỗi người bình thường đều có hai con mắt nhưng chúng chỉ cho ta nhìn thấy người khác chứ không thấy trực tiếp được chủ nhân mà ta chỉ thể nhìn ta gián tiếp qua gương.Bản thân ta cũng như đôi mắt vậy,cũng không tự nhận biết được ta là ai.Vậy nên mọi người xung quanh sẽ là những điều phản ánh ta chân thực nhất.Họ là tấm gương tốt nhất cho ta biết mình là người như thế nào!
Dẫu quan sát là cần thiết để nhìn người nhìn mình rồi so sánh,nhưng vẫn chưa đủ vì còn quá mang tính chủ quan,thế nên lời nói của mọi người nhất là họ lại là bạn, là người thân của ta nữa thì đó chẳng phải lời vàng ngọc sao!là đúng hơn cả sao!
Lại nói:”Nhân cách là tổng hòa các mối quan hệ”,mà ở tuổi học trò,sinh viên thì nhân cách chủ yếu ở mối quan hệ bạn bè.Nói cách khác,nhân cách của tôi là tôi trước con mắt và trong suy nghĩ của bạn.
Mặt khác,con người là không thể toàn thiện bởi “Nhân vô thập toàn”.Nhưng con người luôn phải tự hoàn thiện chính mình nếu không thì dù sớm hay muộn, những cái tốt đẹp đã có cũng bị cái dung tục,cái xấu đồng hóa.Trong tập thể sự va chạm tính cách,cá tính,thói quen,…là không thể tránh khỏi hay nói cách khác chúng ta luôn bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh(Gần mực thì đen gần đèn thì sáng). Nhưng đó cũng là cơ hội để tiếp thu cái tốt đẹp từ mọi người nhưng phải luôn ghi nhớ”hòa nhập nhưng không hòa tan”,hãy biết giữ mình-giữ lấy cái riêng,cái cá tính của mình trong tập thể và hãy chia sẻ cái tốt đẹp mình có.
Và thế là ra đời câu:”Kẻ biết người là người khôn
Kẻ biết mình là người sáng” để rồi kết luận:”Khôn chết, dại chết, biết sống”.Chính các bạn là người mà tôi tiếp xúc hàng ngày.Vậy nên chắc chắn ít nhiều các bạn cũng biết nhân cách của tôi rồi. Đặc biệt là các lỗi của tôi trong cuộc sống. Mà sợ nhất là:”Dở nhất trong đạo xử thế là không biết cái lỗi của mình”. Bạn hãy giúp tôi xóa bỏ nỗi sợ đó nhé.Các bạn hãy thẳng thắn nhận xét, đánh giá, cảm nhận riêng của các bạn về tôi. Hãy phê bình những lỗi tôi mắc phải,yên tâm rằng tôi sẽ không chảnh lòng đau bởi:”Câu khen quá đáng của bạn bè còn tai hại hơn câu chê quá đáng của KT”(Tất nhiên các bạn không là KT của tôi rồi. Bạn chính là Bạn của Tôi và Tôi là bạn của Bạn)
Tôi tin rằng “trong tối ngoài sáng”, ý kiến của các bạn là hoàn toàn chân tình và khách quan.
Bác Hồ kính yêu từng dạy:
”Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan vất vả mới thành công”
Người ta cũng nói:”Người không học như ngọc không mài”Những lời nói ấy đã khẳng định chân lí:”Con người luôn cần tự hoàn thiện bản thân” và tôi cũng không ngoại lệ. Hãy giúp tôi hoàn thiện bản thân mình nha!!!Rất cảm ơn!!!
Chúc Bạn của tôi sức khỏe và thành công trong cuộc sống!!!

“”Đối với kẻ biết nhận xét thì mỗi người mang sẵn trên mặt họ những nét tự thuật của thân thể và tâm hồn họ””
ĐX,CQT_23/6/2010
BQT