Các Phím tắt hay sử dụng
1. Đối với màn hình destop
Windows + E: Sẽ mở cửa sổ Windows Explorer.
Windows: Mở Start Menu.
Windows + D: Thu nhỏ các cửa sổ và chỉ hiển thị Desktop.
Windows + D một lần nữa: Mở lại tất cả các cửa sổ lúc đầu.
Windows + F: Hiển thị khung hội thoại tìm kiếm (Find).
Windows + L: Khóa máy của bạn (Windows XP).
Windows + M: Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở.
Windows + Shift + M: Phục hồi lại các cửa sổ trước khi bạn thu nhỏ chúng.
Windows + R: Hiển thị khung hội thoại Run.
Windows + F1: Hiển thị cửa sổ giúp đỡ (Help) của Windows.
Windows + Pause/Break: Hiển thị khung hội thoại Systems Properties.
Windows + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình trên thanh tác vụ
(Task Bar).
Alt + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.
Alt+TAB: Chuyển ứng dụng
Alt+F4: Tắt một ứng dụng/ trang hiện hành
Alt + Esc : Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy
Windows: Mở menu Start
Windows + Tab: Truy cập Taskbar với nút đầu tiên được chọn
Winndows + Pause: Mở hộp thoại System Properties
Windows + M: Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở:
Shift + Windows + M: Không thu nhỏ các cửa sổ đang mở
Windows + F: Find All files
Ctrl + Windows + F: Find Computer
F1: Mở phần trợ giúp chung
F2: Đổi tên thư mục được chọn
F3: Mở hộp thoại tìm file trong thư mục hiện hành
F5: Cập nhật lại nội dung cửa sổ My Computer và Explorer
Esc: Hủy bỏ lệnh đóng hộp thoại
Alt +Ctrl +Del: xem tài nguyên hệ thống...
2.Khi đang sử dụng Internet Explorer
Ctrl + E: Xuất hiện khung tìm kiếm Search ở bên trái.
Ctrl + F: Hiển thị khung hội thoại tìm kiếm (Find) cho phép bạn tìm kiếm
nội dung trang bạn đang xem trong trình duyệt IE.
Ctrl + H: Hiển thị các trang mà bạn đã duyệt (History) ở bên trái.
Ctrl + I: Hiển thị các trang ưa thích (Favorites) của bạn ở bên trái.
Ctrl + N: Mở một cửa sổ mới.
Ctrl + W: Đóng cửa sổ IE đang mở.
Alt + <- (mũi tên trái): Dùng để quay lại trang vừa duyệt (Back). Alt + -> (mũi tên phải): Dùng để tiến tới trang kế tiếp (Forward).
Alt + Home: Mở trang mặc định (Default Home Page) trong IE.
Ctrl + Refresh: Làm tươi (Refresh) lại trang Web bằng cách bỏ qua việc đọc
từ bộ nhớ cache của trình duyệt.
Esc: Dừng trang đang nạp, cũng dừng cả hình động, nhạc nền,...

Shift + Click: Khi bạn nhấn vào liên kết, thì trang liên kết sẽ xuất hiện trong
cửa sổ IE mới.
3.Khi bạn đang lướt Web
Space Bar: Cuộn trang xuống dưới
Space Bar + Shift: Cuộn trang lên
Bạn cũng có thể sử dụng "Page Down" hoặc "Page Up" để cuộn lên và cuộn
xuống.
End: Di chuyển tới cuối trang
Home: Di chuyển tới đầu trang
4.Khi đang sử dụng Word/HTML
CTRL+A: Chọn tất cả
CTRL+B:Chữ đậm
CTRL+C: Sao chép đoạn đã bôi đen
CTRL+F : Tìm kiếm
CTRL+H : Thay thế/ find/go to
CTRL+I : Chữ in nghiêng
CTRL+N : Mở cửa sổ mới
CTRL+O : Mở file
CTRL+P: In văn bản đã chọn
CTRL+S : Lưu file/ văn bản hiện hành
CTRL+U : Chữ gạch chân
CTRL+V :Dán ( dùng kết hợp với CTRL+C hoặc CTRL+X)
CTRL+X :Cắt nội dung đã chọn
CTRL+Y :Redo typing
CTRL+Z :Hoàn tác (Undo typing)
Ctrl + H: Đưa ra khung hội thoại Replace và Find and Replace.
Ctrl + W: Đóng các tài liệu đang mở
Ctrl+ dấu ngoặc: tăng/ giảm size
Shift + Enter: Xuống dòng mới (Line break)
Ctrl+ Enter: Sang trang khác
Ctrl+P: in những gì hiển thị trên cửa sổ.
Ctrl+Backspace: xóa một từ.
Ctrl+Shif+mũi tên "lên", "xuống": chọn và bôi đen từng đoạn văn bản.
Ctrl+Backspace: di chuyển con trỏ sang một từ.
Ctrl+ mũi tên lên/ xuông/ qua lại: di chuyển con trỏ qua một từ
Chèn biểu tượng: Alt+Ctrl+C để có kí hiệu ©, Alt+Ctrl+R để có ®,
Alt+Ctrl+T cho ký hiệu ™
Ctrl+ End: Di chuyển con trỏ về cuối văn bản
Ctrl+ Home: Di chuyển con trỏ về cuối văn bản
Ctrl+ PageDown: Di con trỏ xuống trang kế
Ctrl+ PageUp: Di con trỏ lên trang kế
Alt + F4: Ðóng chương trình đang hoạt động
Ctrl + F4: Ðóng cửa sổ tài liệu đang soạn thảo
Alt + Enter: Cho hiện hộp thoại properties của một mục
Alt + Tab: Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy
Alt + Esc: Chuyển đổi giữa các chương trình và folder đang mở
Ctrl + Alt + Del: Ðóng một chương trình đang bị treo
Ctrl+ del: xóa một từ bên phải.
Shift + Del: Xóa hẳn mục được chọn, không đưa vào Rycycle Shift + F10:
Hiển thị menu ngữ cảnh của mục được chọn
Shift+F3: Chuyển từ chữ thường sang hoa, và ngược lại
Alt + Enter: Hiển thị hộp thoại Properties của mục được chọn
Ctrl + Esc: Mở menu Start
Ctrl + G : Mở hộp thoại Goto Folder (hoặc nhấn F4)
F6: Di chuyển qua lại giữa 2 khung và hộp danh sách folder của cửa sổ
Explorer
Backspace: Mở folder cha của folder hiện hành
Alt + * : Mở rộng tất cả các nhánh nằm dưới folder hiện hành
Alt + - Thu gọn tất cả các nhánh nằm dưới folder hiện hành
Ctrl + F6 : Chuyển đổi giữa các cửa sổ tài liệu
Ctrl + Shift + F6 : Chuyển đổi giữa các cửa sổ tài liệu
Ctrl + F10: Thu/Phóng nhỏ/lớn cửa sổ tài liệu hiện hành
Ctrl + Esc, Alt + M : Thu nhỏ tất cả các cửa sổ
Ctrl + F8, Phím mũi tên, Enter: Thay đổi kích thước cửa sổ
Ctrl + F5: Phục hồi kích thước cửa sổ tài liệu hiện hành
Ctrl + W : Đóng cửa sổ tài liệu hiện hành
Ctrl + F7, Phím mũi tên, Enter: Di chuyển cửa sổ
Shift+mũi tên: bôi đen theo từng đoạn
Ctrl+alt+D: foot note
Alt+f: mởt hộp thoại file
Alt+e: mở hộp thoại edit
Alt+V: mở hộp thoại View
Alt+I: mở hộp thoại Insert
Alt+o : mở hộp thoại format
Alt+T: mở hộp thoại Tools
Alt + Print Screen:Sao chép cửa sổ hiện hành vào vùng đệm
Print Screen: Chép toàn bộ màn hình vào vùng đệm
Alt + Tab: Chuyển đổi giữa các chương trình và folder đang mở Alt + Shift +
Tab: Chuyển đổi giữa các chương trình và folder đang mở (theo chiều ngược
lại)
- Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy: Alt + Esc
Alt + Shoft + Esc : Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy (theo chiều
ngược lại)
Phím mũi tên: Di chuyển trong một danh sách
F4: thực hiện một tác năng tương tự như vừa thực hiện

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

Ý kiến của bạn:

 
Bùi Quốc Thiện © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top